Månedsarkiv: december 2014

En del græmmes ved tanken om, at tidsregistrering indføres på alle former for offentlige og private arbejdspladser.

Samfundets buzzword er fleksibilitet og effektivisering. Ligegyldigt hvor man fæstner mit blik, tvinges ansatte til at arbejde enormt meget hurtigere… Os alle skal nå nøjagtig det samme, men på virkelig meget mindre tid… Til at ”håndhæve” denne effektivisering indfører man på stort set alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering {http://danmade.dk/}, fraværsregistrering {http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/}, og et stempelur for at kunne formå at ”kontrollere” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav! Det er tydeligt for mig, at det trækker dårlige ting med sig! Det er stort set i hvert fald nogle om måneden, at min mand og jeg læser i pressen, at overordentligt mange både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress pga., at de omsiggribende krav til den individuelle ansatte har ændret sig… Den skræmmende stress er en af vores kulturkreds’ allerstørste sygdomme, & jeg er ik i tvivl om, at stress kan spores én til én tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur.

Jeg beder stærkt til, at verden er i stand til at rette op på udviklingen. Det kan bar ik udvikle sig sådan, at hele kontinenter skal gå nedenom og hjem med stress! Mange kvinder synes, at det er rigtig formidabelt, at der lige for øjeblikket er enormt meget spot på generel trivsel på arbejdspladsen. Men kontinuerligt med et sådant fokus, ses også et fokus på effektiviserings-mekanismer. Det ses meget tydeligt i den konstante kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering… Yderligere er der samtidig den bippende lyd fra et forældet stempelur, som absolut ikke bidrager til et rart arbejdsmiljø. Jeg har selv arbejdet i en virksomhed, hvor vi til adskillige personalesamtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, som var blevet opfanget vedrørende vores indsats… Det var ikke behageligt, & adskillige beskrev det som decideret ”overvågning”… Så en råd til alle arbejdsgivere lyder; hold opmærksomheden på tilfredse arbejdre, frem for effektivitet… Det er jeg overbevist om i sidste ende vil gavne det endelige regnskab… For tilfredse arbejdere skaber arbejdsomme arbejdere!

Det er iøjnefaldende så meget jeg er tryg ved at jobbe med lønadministration…

Jeg kan mærke i mit inderste, at jeg helt enormt meget har lysten til at dele ud af mine dybfølte tanker!! Ligesom rigtig mange andre kvinder og mænd, blev jeg ulykkeligvis ramt noget så grumt af såkaldte effektiviseringsrunder på mit tidligere job… Virksomheden havde ik’ solgt det, de havde sat sin lid til, & som følgevirkning var de tvunget til at fyre mange mennesker… Én af dem blev ulyksagligvis mig… Hele mit verdensbillede gik i tu… Jeg var utrolig glad for specielt det arbejde! Jeg jobbede med lønadministration og lønservice i HR-afdelingen… Jeg har i fjorten år arbejdet netop indenfor dette felt med lønadministration & lønservice i talrige forskellige sammenhænge, men lige akkurat mit sidste arbejde kunne tilbyde mig et eller andet fuldkommen formidabelt… Derfor var det med en sten i hjertet, at jeg blev nødt til at indse, at mit absolut yndlingssted ik havde behov for mig… Jeg kunne kodylt godt lide at møde på arbejde dét sted, ik mindst pga. de formidable ansatte! Vi var en lille loyal gruppe på det løn kontor, hvor jeg arbejdede, & dét virkede fantastisk fantastisk… Der var evig og altid plads & tid til at hjælpe hinanden med stort og småt!!

Den frygteligste tid er om ikke længe et kapitel, jeg kan lægge bag mig… Men jeg ville ikke være et sandfærdigt menneske, hvis jeg fortalte jer, at denne afskedigelse ikke kom som et chok. For det gjorde den overdrevent meget, & jeg reagerede bestemt voldsomt i forhold til andre. Men med vinterens komme er min følelse af negativitet blevet meget mindre, og jeg føler mig stille og rolig parat til at kigge efter et nyt job… Jeg håber på et arbejde inden for det samme administrationsområde, med enten lønadministration eller lønservice! Men dermed ikke sagt, at jeg ik’ er fuldstændig villig til at sige ja tak til et job, hvor jeg ej skal jobbe med mine yndlingsbeskæftigelser: lønadministration eller lønservice. For mere end noget andet, vil jeg jo i realiteten bare kolossalt gerne finde frem til et job! Jeg beder inderligt til at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet igen! Så i virkeligheden betyder selve arbejds opgaverne ikke så meget der, hvor jeg er nu…

Vi vil gerne gå på en helt igennem god efterskole 8 klasse.

Ulykkeligvis har vores lille pusling ej nydt sin folkeskoleklasse… Der har været en negativ gruppe-dynamik. & desværre er han ligeledes blevet mobbet… Det har i den grad været forfærdeligt. Jeg har været opslugt af tårer, & dét har han naturligvis også været. Vi har i formiddags FINALLY fundet frem til løsningen på vores irriterende problem… Vi har bestemt os for, at han tager på efterskole i 8 klasse. Det er lige om lidt, så han ska’ ikke være grædefærdig så længe endnu! Vi er alle vildt lykkelige for denne gode idé! I grunden var det ham selv, der kom på idéen om efterskole 8 klasse! Og begge vi forældre var begejstrede for forslaget, dengang da han kom med det til os, for snart otte måneder siden… Jeg har kun hørt positivt om at gå på efterskole i 8 klasse, så jeg er ikke nervøs… Jeg er helt sikker på, at det kommer til at være en ovenud god oplevelse for ham.

Vi har ærligt talt det luksusproblem, at vi ik’ træffe en beslutning omkring, hvilken efter-skole, vi skal sende ham af sted på. Der er utallige efterskoler, & jeg har prøvet at danne mig et overblik, men jeg synes, at det er hårdt!! Så jeg håber inderligt, at i derude har lysten til at hjælpe mig med at opspore en perfekt efterskole 8. klasse… Jeg ved bare, at det ikke er alle efterskoler, der er i stand til at offerere undervisning i vores lille rollings aldersgruppe, så husk på, at det jo skal være en efterskole 8 klasse! Grundlæggende beder vi til gud om at kunne finde frem til en efterskole 8. klasse, der tilbyder guitarundervisning… Dét holder han af mere end noget andet, & det har hjulpet ham virkelig meget, når han har været ked af det… Af den grund er det vores krav, at han kan fortsætte med at blive bedre…

Overdrevent mange kan absolut ikke begribe det smarte i timeregistrering!

Der er dårligdom i vores kulturelle indretning! Ligegyldigt hvor man kigger hen, er det blevet fuldstændig almindeligt, at de ansatte skal gøre deres arbejde hurtigere… Eksempelvis de offentligt ansatte skal nå præcis det samme, men på ekstremt reduceret tid. Med det formål at fuldføre denne ekstreme effektivisering indfører man på snart sagt alle arbejdspladser tidsregistrering - danmade.dk – , timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur - danmade.dk/produkter/stempelur – for at kunne formå at kontrollere medarbejderne… Det er soleklart for mig, at det har taget overhånd… Det er uden overdrivelse i hvert fald en gang om ugen, at man kan læse i den frie presse, at mange både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress pga., at overordnede krav til den individuelle ansatte har ændret sig betydeligt. Den afskyelige stress er en af vort samfunds allerstørste sygdomme, og jeg er ik i tvivl om, at der er en nær forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering på arbejdspladsen og stress som sygdom…

Adskillige beder til gud om, at jordens befolkning kan ændre den kurs, vi er på..! Det kan virkelig ik passe, at hele jordens befolkning skal gå nedenom og hjem med stress. En hel del grundlæggende tænker, at det er kolossaltœkodylt eventyrligt, at der er kommet fantastisk meget opmærksomhed omkring trivsel på mange arbejdspladser. Men samtidig med den form for fokus, ses også et fokus på effektiviserings-muligheder… Det ses for eksempel i den konstante overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering. Herudover er der ligeledes den alarmerende lyd fra et forældet stempelur, som på ingen måde bidrager til et herligt arbejdsmiljø. Jeg har selv været beskæftiget i en virksomhed, hvor vi til såkaldte MUUS-samtaler blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, der var blevet opfanget vedrørende vores arbejdsdag… Det var ik rart, & adskillige opfattede det som slet og ret overvågning… Så vores opfordring til alle arbejdsgivere lyder; hold opmærksomheden på tilfredse arbejdre, frem for effektivisering. Det tror jeg altid vil virke positivt på det endelige regnskab… For glade og tilfredse medarbejdere resulterer i arbejdsomme ansatte…

Som værende vikar får du både variation plus spænding, plus du mangler aldrig nogensinde beskæftigelse

Jeg ville helst have en pause, da jeg afsluttede HF, plus jeg var på samme tid altså ej klar over, hvad jeg ville læse. Jeg havde fået nok af at studere, så jeg besluttede mig for at prøve et friår. Desværre besad jeg ingen opsparing til at rejse ud i verden, så jeg besluttede alternativt at finde et job, så jeg fik mulighed for at få råd til et fremtidigt studieliv. Jeg ville udelukkende have nogle mønter, så jeg var rent ud sagt meget ligeglad med, hvilken form for stilling det var. Jeg valgte faktisk at ringe til vikarservice, for trist nok fandt jeg jo ud af, at det ej sådan er så problemfrit at opsøge et arbejde samt de ville selvfølgelig meget gerne finde mig en stilling. Så jeg blev vikar - http://ir-group.dk/vikar, Næstved, plus det viste sig egentlig at være en enormt fornuftig udvej.

Man undgår, at man personligt skal bruge tid på at kreere 200 ansøgninger og som værende vikar Næstved - http://ir-group.dk/vikarbureau/naestved-kontakt, tilbydes man hurtigt en stilling. Bureauet skaber ens profil, & bagefter bliver folk i stand til at se ens evner og ulemper, hvis de søger efter en vikar. Man får aldrig mulighed for at blive træt af sit arbejde, da man som værende vikar Næstved på samme tid udelukkende er hyret i korte tidsperioder på én gang. Jeg føler egentlig, at det virker ret herligt, & det er faktisk flere år siden, jeg startede som vikar Roskilde - http://ir-group.dk/vikarbureau/roskilde-kontakt, . Hvis jeg i fremtiden bliver klar over, hvad for noget jeg ønsker at arbejde som, bliver det forhåbentligt ikke lige så svært af anskaffe mig job, da jeg har mange netværker i flere selskaber.

Et bookingbureau, der yder ordentlig vejledning

Utallige vanskelige ting, der er nødsaget til at vælges, hvis man er nået til den afsluttende klasse i folkeskolen, eksisterer der. At man som værende fjorten år gammel virker helt på det rene med, hvad man kunne tænke sig at uddanne sig inden for, mener familie og lærere nu. Hvorvidt man ønsker en gymnasiel uddannelse eller en mere erhvervsorienteret uddannelse, eller eventuelt ingen af delene, bør man for det første vælge. Det hænder egentlig ofte, at teenagerne slet ikke føler sig voksne nok til en erhvervsuddannelse eller har behov for noget tid til at blive klar over, hvilken retning i livet, de har lyst til at gå. I denne situation kan en efterskole forfatter » http://www.tjeleefterskole.dk/fagene/linjefag/forfatter, blive en super løsning, som giver tid til personlig vækst & kan vise de unge nye faglige fagområder.

Fx efterskole animation » http://www.tjeleefterskole.dk/fagene/linjefag/animation,, efterskole forfatter plus efterskole kunsthåndværk » http://www.tjeleefterskole.dk/fagene/linjefag/kunsthandvaerk,: her eksisterer utallige forskellige efterskoler. Når man f.eks. viser interesse for at skrive, giver en efterskole forfatter en speciel mulighed for at lære mere om dette område plus give de unge en idé omkring, i hvilken grad det er noget, de kunne have lyst til at arbejde med resten af deres liv. Da eleverne lever i et lille samfund under hele skoleåret, tilbyder en efterskole forfatter i tillæg til personlig udvikling optimal mulighed for udvikling af selskabelige kompetencer. Et utal af fælles events så som middage, opvisninger & ture, som de unge hyppigst selv skal planlægge, kommer der i tillæg til dette.

Behøver du facadeisolering?

Adskillige murerfirmaer kan klare alt slags murerarbejde i forhold til dit hjem, ligegyldigt om arbejdet er nybyggeri, tilbygning, renovering eller udbedringer. Vil du gerne have at få lavet noget murerarbejde på dit hus som blandt andet facaderenovering med facadeisolering & omfugning?

De fuger, som sidder imellem husets mursten begynder at smuldre med tiden. Det får huset til at se grimt ud, og derforuden kan muren blive følsom i forbindelse med dårlige vejrforhold, hvilket forårsager måske beskadigelser på boligen. Omfugning og evt. en facadeisolering er en glimrende del af en facaderenovering. Skader opstår bl.a., hvis husets fuger er hullede, såfremt fugerne har mangler, hvis der befinder sig fugt i muren el. på grund af bier i muren. Murerarbejde ifm. en facaderenovering består oftest af en omfugning med nye fuger, filsning/pudsning, vandskuring & facadeisolering.

En god ide er det at få lavet murerarbejde for at undvige beskadigelser på boligen, dog vælger en masse folk tilmed at få murerarbejdet foretaget blot så hjemmet kan fremstå mere moderne. Ældre bygninger har tilbagelagte fuger, som en masse folk vælger at få lavet omfugning på, hvor fugen lægges helt ud til murstenenes kant. En facaderenovering som denne kan virkelig ses på ejendommens udtryk, af den grund at facaden kommer til at fremstå som helhed, og da det ser nutidigt, holdbart såvel som velplejet ud. Du kan også få lavet en facadeisolering for at forhøje hjemmets stand.

Erotik & sex i parforholdet

Min fyr og jeg har sammen set os om i en butik med sexlegetøj for at købe noget forskelligt legetøj, for eksempel en helt ny dildo, som skal hjælpe os med at få det gode sexliv igen, af den grund at vi godt kunne tænke os at få erotik » www.amoro.dk/shop/frontpage.html, tilbage i vores forhold. Vi har ikke ret tit sex, og såfremt vi langt om længe har sex, føles det en anelse kedeligt, så nu vil vi prøve at benytte noget sexlegetøj for at få sexlysten tilbage. Det eneste sexlegetøj, jeg og min kæreste besad før, var en dildo, som ikke en gang fungerede længere. Min fyr har haft særdeles travlt på arbejdet, så sexlivet er ikke det samme mere, til trods for han egentlig elsker erotik. Faktisk har han, så længe jeg har kendt ham, elsket forspil, og han nyder at kigge på mig, imens jeg masturberer ved brug af en dildo, lige inden at vi skal have sex sammen.

Da mig og min fyr var inde i forretningen, som havde sexlegetøj foruden anden erotik, erhvervede vi os adskillige divergerende ting og sager. Ting til ham og ting til mig, som for eksempel en dildo, foruden ting, vi begge kommer til at nyde, erhvervede vi os. Det var rigtig frækt at kigge på sexlegetøj sammen med kæresten, så vi fik faktisk helt lyst til at gå hjem og have sex sammen straks.

Og vil I vide noget? Det gjorde vi.

Naturvarme er så absolut fremtidens varmekilde!

Jeg har igennem de seneste par år fået konstitueret en yderst rentabel virksomhed…! Jeg er ekstremt boblende af glæde ift. den forretning, som jeg har søsat…!! Jeg har haft utallige år karakteriseret ved en helt rundlæggende mistrivsel, hvilket skyldes en opvækst, der ej gav mig, hvad jeg havde brug for… Af den årsag er jeg virkelig glad for de sejre, som jeg har sat i værk i mit voksne liv. Flere havde garanteret ik forudset, at jeg med den kendte sætning ville ’ville blive til noget’….!! Min elskede virksomhed offererer sparring og rådgivning indenfor naturvarme & jordvarmeanlæg..! I tillæg hertil har vi specialiseret os indenfor et felt af både varmepumpe metro og varmepumpe Bosch! Jeg vil dog indrømme, at jeg aldrig har interesseret mig specielt for hverken naturvarme og heller ikke jordvarmeanlæg!! Af den årsag må det nok beskrives som lidt af en tilfældighed, at jeg landede i lige nøjagtig den branche-niche! Men de her fuldstændig tilfældige omstændigheder har jeg ikke på nogen måde fortrudt!

Mine allerførste år som voksent menneske var præget af modløshed overfor livet. Jeg vidste ik’, hvor jeg var på vej hen, eller hvad jeg drømte om… I enormt mange år snurrede jeg udelukkende omkring uden nogen som helst retning. En virkelig tæt kammerat endte med at blive min redning… Han var tilknyttet en biks, der var meget dygtige indenfor naturvarme samt jordvarmeanlæg! & igennem ham fik jeg et job nederst i hierarkiet..! På fantastisk få år arbejdede jeg mig stille og roligt op, og blev i høj grad ekspert i at rådgive om det allerbedste valg af en såkaldt varmepumpe metro & varmepumpe Bosch. Jeg erkendte fra begyndelsen, at jeg ville kunne styre den type virksomhed meget skarpere end mine øverste chefer… Og på seks år fik jeg etableret min egen gesjæft… Det er denne virksomhed, som nu har vokset sig enorm, og er blevet en betydelig spiller på sit område. Det er jeg virkelig stolt af, og jeg ønsker samtidig, at unge mennesker skal blive inspireret af min kamp.